Zajímavosti o dřevě

Tepelně-izolační vlastnosti dřeva masivních dřevostaveb

Dřevo se stále více používá ve stavebnictví jako hlavní konstrukční prvek pro obvodové stěny domů. Při dnešní situaci ve vztahu k energetické náročnosti bydlení z důvodu stále rostoucích cen energií je určitě zajímavá otázka tepelně izolačních vlastností dřevěných stěn. Mám na mysli srubové nebo roubené konstrukce rodinných domů (obdobně to bude ale platit i pro komerční či rekreační nebo veřejné budovy), tedy obvodové stěny, které se skládají pouze z masivního dřeva větších tloušťek případně izolačního materiálu vkládaného mezi trámy jako utěsnění spoje.

Obecně je známo, že ve starých roubených stavbách je vždy příjemně teplo a že masivní dřevěné konstrukce se používají v severských státech (Švédsko, Norsko, Aljaška), kde panují kruté zimy. Při své mnohaleté činnosti v tomto oboru se však až překvapivě často setkávám s dotazy a obavami ohledně tepelně izolačních vlastností srubových a roubených stěn. Většinou první otázkou laika, který stojí u srubu, je: „A nebude v tom zima?“ nebo „Ty stěny se budou ještě zateplovat?“

Tak jak to teda je? Je v dřevěném domě teplo, nebo se má člověk bát, že protopí majlant?

Proč je dřevo vyjímečné

Dřevo tvoří neuvěřitelně jemný buněčný systém s tenkými stěnami a buněčnými dutinami. A buněčné stěny jsou dále protkány ještě mnohem jemnějším systémem pórů a trubiček. Výsledkem je neuvěřitelně rozsáhlý vnitřní povrch dřeva. Jen pro představu, krychlový centimetr celulózy, což je nejdůležitější stavební materiál dřevěné hmoty, má nepředstavitelný vnitřní povrch asi 6 000 000 cm2. To je jeden z hlavních důvodů, proč je dřevo nenapodobitelné a tak výjimečné. A z tohoto poznatku vychází také neobyčejné tepelně-izolační vlastnosti dřeva.


Vytápění domu z masivu

Doslova na vlastní kůži pocítíte, jaký je rozdíl mezi vytápěním studené místnosti ve zděném domě a v dřevěné stavbě. Příjemná pocitová teplota v dřevěné místnosti je patrná během pár minut, zatímco stejně velkou zděnou místnost vytopíte až za několik hodin. Je to především proto, že u dřevěné stavby ohříváte hlavně vzduch v místnost a ne stěny. Naopak ve zděné konstrukci musíte nejprve vyhřát stěny a až poté se začne vytápět vzduch v místnosti.


Akumulační schopnosti

Dřevo má také určité schopnosti akumulovat teplo. Nejnovější zkušenosti boří mýtus, že dřevo není schopné akumulovat teplo. Avšak akumulace probíhá jinak než u zděné stěny, a to právě díky neopakovatelnému buněčnému složení dřeva. Masivní dřevo ukládá teplo pomaleji, ale také ho pomaleji uvolňuje. Tento fakt dokazují zkušenosti z Norska. Tam nechali v experimentálním domě nahřívat masivní dřevěnou stěnu sluncem přes prosklenou fasádu. Stěna pak uvolňovala teplo po celou noc.


Součinitel prostupu tepla

Z hlediska vytápění jsou pro vás asi nejdůležitější tepelně-izolační vlastnosti masivního dřeva. Chtěli jsme vám poskytnou aktuální měřitelné údaje, proto jsme se obrátili na Centrum stavebního inženýrství a.s. ve Zlíněv. V prosinci minulého roku jsme si nechali prověřit součinitel tepelného prostupu tepla u staveb z masivního dřeva. A výsledkem jsme byli ohromeni.

Zatímco norma dle výpočtu předepisuje tloušťku stěny z masivu 45 cm (což je nemožné dodržet), zkouška měřením potvrdila, že požadovanou hodnotu U = 0,38 W/m2K dosáhneme už se stěnou z kulatiny o tloušťce 30 cm. Tato stěna má nejširší průměr 30 cm a nejužší (v místě spojů klád) 8 cm a naměřená hodnota součinitele prostupu tepla činí U = 0,33 W/m2K.

U roubené stěny tloušťky 30 cm je výsledek ještě lepší: U = 0,26 W/m2K. Touto hodnotou se blížíme nízkoenergetickému požadavku (U ≤ 0,25 W/m2K). Stěna z hranolu vykazuje lepší výsledky, protože je zde zachována tloušťka stěny 30 cm v celém průřezu stěny. Při zkouškách měly obě stěny vlhkost pod 15 %.


Těsnost stěn z masivu

Vynikající tepelně-izolační dřeva jsme si už představili. Další problém, který by mohl u roubených nebo srubových staveb vzniknout, je průchod studeného vzduchu z venčí špatně utěsněnými spoji mezi kmeny nebo hranoly. To už je ale otázka lidského faktoru a dobře řemeslně zpracovaného systému výroby těchto staveb. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli speciální systém mezitrámové izolace u srubových i roubených stěn, který máme patentovaný. U srubových stěn také doporučujeme provést tmelení spár, které zaručí jejich těsnost.


Požární odolnost dřevěných stěn z masivu

Nově jsme si nechali udělat zkoušku požární odolnosti srubové stěny o průměru kulatiny 30 cm a roubené stěny tloušťky 30 cm a výsledky jsou také vynikající. Požární odolnost našich stěn je 66 minut!


Stavbou domu z masivu chráníte přírodu

Dřevo bylo odjakživa pro člověka velice příjemný a teplý materiál. Přesto se jako dodavatelé dřevěných stavec potýkáme s mýty a předsudky, které tento materiál doprovází. Z vlastní zkušenosti i ze zkušenosti zákazníků víme, že má dřevo nenapodobitelné vlastnosti, které zahrnují i ekonomické hledisko. Proto nás vždy mrzí, když mají lidé ke dřevu nedůvěru, a to jak ve stavebnictví, tak v jiných oborech. Dřevo je především esteticky pěkné a asi nenajdeme nikoho, komu by se něco ze dřeva nelíbilo. Málokdo však ví, že používáním výrobků ze dřeva velmi významně chráníme přírodu. Na výrobu cihel, cementu, plastů atd. je potřeba mnohokrát více energie než na zpracování dřeva. Dřevo je obnovitelný zdroj a každý rok v českých lesích vzniká přírůstek okolo 18 milionů metrů krychlových dřevní hmoty. A my máme možnost toto dřevo buď vytěžit, nebo nechat ladem. V Česku se v posledních letech těží cca 15 milionů kubíků dřeva, tedy méně než přiroste.

Životnost masivních dřevostaveb

Také o vynikající trvanlivosti dřeva máme důkazy. Dokazují to staré roubenky, které třeba u nás v České republice pocházejí až z 15. století. A ve světě najdeme dřevěné konstrukce i v Egyptských pyramidách. Při dnešních stavebních technologiích mají dřevěné stavby opravdu velký potenciál dožít se vysoké trvanlivosti. Největším nepřítelem dřeva je vlhkost, protože všechny dřevokazné procesy probíhají právě při zvýšené vlhkosti. Pokud zajistíme dobrou ochranu dřevěných konstrukcí proti vlhkosti (spodní i povětrnostní), jsou dřevostavby z masivu skoro nezničitelné.

Sruby a roubenky mají také zcela ojedinělou odolnost proti nepříznivým vlivům jako jsou povodně, vichřice a zemětřesení. Opravdu neznáme žádný jiný materiál, který by dokázal v tomto směru to, co dřevo. Dřevěná stěna se nerozláme při pohybu základů, nezbortí se pod tlakem větru a nerozpadne se při rozmáčení. A to v těchto konstrukcích nejsou žádné hřebíky ani šrouby. Když k tomu připočítáme, že dřevo je zdravé a velice dobře izoluje (dobré izolační vlastnosti má dřevo už od tloušťky 20 cm), máme zde samé výhody.

Facebook

E-shop
YouTube