Pomáháme, sponzorujeme

Kostel Kunčice pod Ondřejníkem

Farář čeladenské farnosti ThDr. Mariusz Roszewski, Ph.D nás požádal, zda mu nepomůžeme s opravou kostela sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem. Vlivem špatně zatěsněných oken a parapetů zde došlo k zatékání vody do dřevěné konstrukce a poškození trámů ležících přímo pod oknem. Byla nutná výměna jednoho trámu v délce cca 3 m. Vzhledem k tomu, že kostel pochází ze 17 století a je památkově chráněn, nad celou akcí dohlíželi památkáři.

Bezručova chata Lysá hora

Sponzorsky jsme dodávali rustikální dřevěné konstrukce, obklady a masivní nábytek pro restauraci Bezručovy chaty na Lysé hoře.

Horská chata Slavíč

Zdarma jsme poskytli srubové posezení se stříškou před horskou chatu Slavíč v Beskydech.

Klub Stonožka Ostrava

Dlouhodobě podporujeme Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Stonožka Ostrava. Sponzorsky jsme dodávali srubové stavby pro zázemí v obci Dívčí hrad a v současné době jim dodáváme dřevo, materiály a výrobky ze dřeva zdarma nebo za sníženou cenu.

Chata Prašivá                 

Sponzorsky se účastníme obnovy chaty Prašivá formou odborných prací při ekonstrukci historických tesařských konstrukcí.

Facebook