Pomáháme, sponzorujeme

Kostel Kunčice pod Ondřejníkem

Farář čeladenské farnosti ThDr. Mariusz Roszewski, Ph.D nás požádal, zda mu nepomůžeme s opravou kostela sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem. Vlivem špatně zatěsněných oken a parapetů zde došlo k zatékání vody do dřevěné konstrukce a poškození trámů ležících přímo pod oknem. Byla nutná výměna jednoho trámu v délce cca 3 m. Vzhledem k tomu, že kostel pochází ze 17 století a je památkově chráněn, nad celou akcí dohlíželi památkáři.

Bezručova chata Lysá hora

Sponzorsky jsme dodávali rustikální dřevěné konstrukce, obklady a masivní nábytek pro restauraci Bezručovy chaty na Lysé hoře.

Klub Stonožka Ostrava

Dlouhodobě podporujeme Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Stonožka Ostrava. Sponzorsky jsme dodávali srubové stavby pro zázemí v obci Dívčí hrad a v současné době jim dodáváme dřevo, materiály a výrobky ze dřeva zdarma nebo za sníženou cenu.

Chata Prašivá                 

Sponzorsky se účastníme obnovy chaty Prašivá formou odborných prací při ekonstrukci historických tesařských konstrukcí.

Klub pěstoun Ostrava Kunčičky

Vážený pane Pacáku, 

přijměte, prosím, naše poděkování za Vaši pomoc a ochotu vyhovět. Moc si vážíme Vaší dlouhodobé vstřícnosti a přístupu k naší neziskové organizaci, který nám významně pomáhá realizovat naše programy a projekty pro děti. Děkujeme za důvěru a věříme, že i v letošním roce se naše spolupráce bude ubírat vstřícnou a plodnou spoluprací k oboustranné spokojenosti.

Dovolujeme si Vám do nového roku popřát hodně zdraví, spokojenosti a neutuchajících sil vedoucí k úspěchům v osobním i pracovním životě 

S úctou,

Jiří Kohout,

SDO Brontosauři, Rajnochova 6, 718 00  Ostrava - Kunčičky
tel. 603 279 237 , mail : info@sdo.cz , www.sdo.cz

Facebook

E-shop
YouTube