Výlet za řemeslnou precizností do roubenky v Prostřední Bečvě

Dnes bychom vám rádi představili velmi unikátní roubenku, jejíž střecha a krovy jsou oslavou tesařské a stavební preciznosti. Návrat k těmto tradičním stavebním prvkům vám rádi přiblížíme.

Jistě budete souhlasit, že střecha je korunou každého stavařského díla. Postupným vývojem ve stavebnictví některé tradiční systémy zastřešení využívající složité krovové systémy, ustoupily do pozadí. O to těžší a náročnější je se k těmto propracovaným soustavám vracet. To je také případ ležaté stolice, která je v této roubence použitá jako tradiční krovový prvek.

Roubenka

Návrat k tradičnímu krovovému systému

Majitelé roubenky si přáli zachovat otevřený podkrovní prostor, proto bylo použití ležaté stolice velmi přijatelným, byť pracným řešením. Ležatá stolice svým konstrukčním návrhem vynese zatížení od krovu a střechy blíže k nosné zdi, kde je přeneseno do obvodového zdiva a nezatěžuje tak samotnou stropní konstrukci. Tím je možné zajistit volný prostor podkroví. V tomto případě jsme si museli poradit s velkorysým rozpětím krovů, které čítalo celých 11 metrů. Aby byl krov dostatečně pevný a splnili jsme požadavky majitelů na průchozí podkrovní prostor bez překážek, vyztužili jsme ho Ondřejovskými kříži.

Interiér Srubu

Na obvodové zdi jsme využili masivní trámy o tloušťce 30 cm, které přenesené zatížení ze střechy bez problémů vydrží. I u obvodových zdí byl kladen velký důraz na těsnost spojů mezi jednotlivými trámy, které mezi sebou nemají žádné další izolační vrstvy. Ty by narušily vzhled stěn.

Okno do přírody

Dalším zajímavým prvkem této roubenky je členité střešní okno, které majitelům nabízí krásné výhledy do otevřené přírody Západních Beskyd. Okno sice je moderního rázu, přesto do vzhledu roubenky pěkně zapadne a celkový ráz chalupy nenarušuje.

Roubenka

Roubenka je dnes v osobním vlastnictví a slouží jako rekreační objekt. Majitelé kladli velký důraz na vizuální stránku budovy a v tomto duchu zařídili i interiér stavby. Nábytek je dřevěný a bez barevných nátěrů, hezky ponechaný ve svých přirozených barvách. Stejně jako trámoví, schody, dveře nebo dveřní obložení. Tato roubenka je zkrátka tradiční a během její návštěvy máte pocit, jako byste se ocitli uprostřed staročeské pohádky.

Facebook

E-shop
YouTube