Sportovní prodejna Rumasport

V roce 2014 jsme společně s firmou Tomeček Bau s.r.o. realizovali na klíč sendvičovou dřevastavbu sportovní prodejny Rumasport. Interiér je obložený ve smrkové palubce a exteriér je odvětrávaná modřínová fasáda.