Sruby a roubenky svépomocí

Sruby a roubenky svépomocí

Smontujte si svůj srub nebo roubenku sami. Vyvinuli jsme speciální program dodávky hrubé stavby za spoluúčasti investora. V naší provozovně vyrobíme a připravíme tzv. kit  -  srub nebo roubenku perfektně připravenou pro montáž a investor si ji může smontovat buď zcela sám (po speciálním zaškolení) nebo formou šéfmontáže. Je možné se domluvit na podmínkách pronájmu jeřábu a dopravě materiálů na stavbu dle možností investora. Tím se mohou výrazně snížit náklady na hrubou stavbu (až o 20 %). Přesné detaily a podmínky tohoto systému můžete dohodnout přímo s námi, neboť každý případ je specifický. Ale s námi se vždy domluvíte.