Koučing akademie Libchavy

Podílíme se na výstavbě atypického projektu výukových a relaxačních srubových budov šestihranného půdorysu. Bodovy jsou paprskovitě napojeny pomocí průchodů na centrální šestihranný srub o poloměru 12 m. Nosná část střechy této stavby není podepřena sloupy, ale je vynesena pomocí speciální příhradové konstrukce z kulatiny za použití speciálních ocelových spojů. Projekt navrhnul pan Daniel Vlček.