Roubenky z lepeného hranolu

Roubenky z lepeného hranolu

 

Realizace roubenky z lepeného hranolu má výhodu hlavně v tom, že se dřevěné konstrukce nesesychají a není potřeba zde řešit kvůli tomu dilatace. Stavba pak může být dokončena dříve, než stavba ze surového masivu a jednodušeji. Lepený hranol je proto také vhodný pro masivní konstrukce s dodatečnou izolací stěn. Realizujeme tloušťky stěn od 16 cm do 30 cm. Roubenky se stěnou tloušťky menší jak 25 cm je nutné zateplit dodatečnou izolační vrstvou a tu pak obložit dřevěným obkladem. Roubenku z lepeného hranolu můžeme vyrobit v naší výrobně ručním opracováním, ale častěji koupíme předvyrobené roubené konstrukce od našeho subdodavatele Hasslacher Norica Timber z Rakouska (možní jsou i jiní dodavatelé: Hranex, Honkamajat). Tímto systémem se trámy opracují na CNC strojích, rohové spoje jsou rybinové, podélné spoje jsou pak formou pero drážky. Montáž předvyrobené konstrukce provádíme svými lidmi.