Nízkoenergetické dřevostavby, nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické dřevostavby, nízkoenergetické domy

Mnoho let jsme se věnovali stavbám z masivního dřeva, kde jsme získali velké zkušenosti. V posledních letech jsme rozšířili naši nabídku také o nízkoenergetické sendvičové dřevostavby. Vycházeli jsme ze zkušeností, které jsme získali na stavbách nízkoenergetických dřevostaveb v USA (viz některé fotografie) i v průběhu našeho podnikání v ČR. Pracujeme s kvalitními technologickými systémy a kvalitními materiály tak, aby navržená skladba sendvičové stěny byla co nejlepší z hlediska tepelné izolace a nedocházelo zde k nežádoucím kondenzacím. Při realizaci nízkoenergetické dřevostavby prosazujeme použití dřeva v co nejširším měřítku tak, aby zůstala zachována podstata dřevostavby. Proto zapracováváme do našich staveb kromě dřevěných obkladů také masivní dřevěné prvky jako např. masivní sloupy a stropní trámy.

Nízkoenergetické domy - nabízíme tyto varianty:

1. Nízkoenergetické difúzně uzavřené domy se součinitelem prostupu tepla U= 0,15-0,22W/m2K,
Popis konstrukce: nosná konstrukce z vysušeného řeziva, tepelná izolace minerální, z interiéru parotěsná folie a dřevěný obklad, z exteriéru   OSB deska a fasádní obklad.
2. Nízkoenergetické domy s difúzně otevřenou konstrukcí a konopnou izolací, se součinitelem prostupu tepla U= 0,18 – 0,22 W/m2K. Při stavbě vycházíme ze systémů Termokonopí, dle doporučených skladeb konstrukcí.
3. Nízkoenergetické skeletové domy - těm, kteří nechtějí žít jen v masivním dřevě, nebo je použití masivu z technologického hlediska nevhodné, nabízíme použití montovaných sendvičových konstrukcí. Nosná konstrukce nízkoenergetické dřevostavby je vždy vyrobena z masivních dřevěných hranolů nebo kulatin. Pro výplně a obklady nízkoenergetické domy je pak možno použít různé technologie i materiály. Umíme provádět věrné imitace srubových a roubených konstrukcí. Skladbou jednotlivých vrstev se pak přizpůsobujeme projektové dokumentaci nebo navrhujeme sami skladby na principech difuzně otevřené konstrukce za použití konopných, dřevovláknitých a rákosových izolací.

Stavba nízkoenergetické dřevostavby

U našich staveb dbáme důsledně na správné technologické postupy, které jsou základem pro kvalitní dřevostavbu. Nedodržováním těchto zásad nebo nesprávnými technologickými postupy dochází k velkým a špatně opravitelným škodám a nefunkčnosti celého systému. Dodáváme také dřevěné interiéry na zakázku.

Výhody nízkoenergetické dřevostavby

Cena sendvičových staveb je ve srovnání s konstrukcemi z masivu nižší a není potřeba brát v úvahu sedání staveb. Další výhodou takových to staveb je možnost dosažení vlastností nízkoenergetických domů nebo pasivních domů.
Strana: 1 2