Co je dobré vědět

Následné řemesla

Srubové stavby, realizace SRUBY PACÁK s.r.o.Srubové stěny je důležité dostat co nejdříve pod střechu. Konstrukce střechy a použité krytiny jsou standardní  bez žádných limitů. Všechny ostatní řemesla vykonávají specializované firmy dle standardních postupů v souladu s našimi doporučeními. Dnešní stavební technologie umožňují ve srubech splnit všechny požadavky zákazníka. Při dokončovacích a instalačních pracích je vždy nutno brát v úvahu větší vertikální pohyby dřevěných stěn a používat dilatační prvky. Pro dokončování staveb platí pravidlo příliš nespěchyt, stejně jako u jiných staveb. V případě, že dřevostavbu z masivu dokončíte příliš brzy, dřevo není dostatečně vyschlé a při zatopení na normální teplotu dochází k šokovému vysoušení trámů. Doporučujeme délku dokončování stavby minimálně jeden rok, tak aby se první zimu nemuselo ve stavbě topit na více než 10 ( 15) stupňů .Ve všech odborných problémech vám rádi poradíme případně poskytneme nabídku na dokončovací práce.

Záruky

Na provedené práce a dodaný materiál 5 let. Servis srubové konstrukce neomezen.

Specifika srubových staveb a roubenek

Největším rozdílem srubových staveb a roubenek v porovnání s jinými stavbami je vysychání trámů. Srubové stavby a roubenky stavíme z mokrého nevysušeného dřeva. Vysychání dřevěného masivu může trvat až 5 let (v závislosti na velikosti trámů a vytápění budovy). Srubové stavby nemusí vymrznout, ale dokončovací práce (hlavně lištování a upravování přechodů mezi srubovinou a navazujícími konstrukcemi) by mělo být co nejpozději. Třeba i po několika letech bydlení.

Stěny z dřevěného masivu mají vynikající tepelněizolační vlastnosti a v ničem si nezadají s materiály třetího tisíciletí. Mají však špatné akumulační vlastnosti, proto je dobré je kombinovat se zděnými vnitřními příčkami, které působí jako akumulátor tepla.

Srubové stavby mají životnost několik stovek let (nejstarší dřevěné stavby jsou přes 1000 let staré). Musí však být dodrženy správné pravidla ochrany stavby a dřeva. Největším nepřítelem je vlhkost. Proto již při tvorbě projektu se musí uplatnit tyto opatření: výběr vhodného pozemku, posazení srubových stěn min. 20 cm nad terén, terén vyspádovat směrem od stavby, zaručit správnou funkci střechy, počítat s delšími přesahy střechy, použít vhodné nátěry dřeva. Údržba srubové stavby se týká hlavně exteriéru a je závislá na expozici stěn vzhledem ke slunci a vlivům povětrnosti. Výrobci nátěrových hmot doporučují obnovovací nátěr provést jednou za 5 až 10 let. Tento nátěr však není náročný ani časově ani finančně, neboť dřevo se nemusí brousit a saje už jen minimálně. Ve všech těchto věcech vám rádi poradíme.

Doporučujeme objednávat zakázky min. 6 měsíců předem. Při realizaci vaší srubové stavby nebo roubenky vám nabízíme své služby ve kterékoli oblasti mimo vyřizování stavebního povolení.

 

Přirozená ochrana dřeva

Dřevo je velice zranitelné. Proto, aby přečkalo staletí, je nutné se o nej dobře starat.

Více informací zde ...